การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง โดยให้ครูและผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน สังคม ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพหรือเป็นคนเก่งคนดีได้ ไม่ใช่สอนให้นำความรู้ไปใช้ในการสอบเพียงอย่างเดียวโดยสอนให้ผู้นักเรียนนำความรู้ไปช่วยกิจกรรมในชุมชน และให้ความร่วมมือในด้านการเป็นวิทยากรหรือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้

 
 

ร่วมเดินขบวนเทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
     
   
 

จัดการให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างครูบัลเล่ต์เพื่อนร่วมอาชีพ

 
  ตัวแทนครูบัลเล่ต์จากแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย กับ ฯพณฯ ท่าน มร. กีริล บาร์สกี้ (H.E. Mr. Kirill Barsky) และ คุณเอคตาริน่า ครูบัลเล่ต์ จากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ประชุมหารือโอกาสและช่องทางทำกิจกรรมร่วมกันในประเทศไทย และที่รัสเซีย เมื่อเดือน ธันวาคม 2557  
     
   
   
 

ส่งบุคลากรครูออกไปสอนในสถานศึกษาต่างๆตามที่ได้รับการติดต่อมาเป็นบริการชุมชน

 
     
   
 

การสอนบัลเล่ต์ผสมรำไทยร่วมสมัยให้กับนักเรียนผู้พิการทางหู ทั้งชายและ หญิง

 
  ประสบความสาเร็จในการแสดง ในงานมหกรรม ภาษาไทยกับเพลง “สรรค์เพลงสืบภาษา กล่อมล้านนา แดนวิไล
จรรโลงภาษาไทย เทิดขวัญหล้าจอมราชัน” ของกรมศิลปากร ณ เวทีสนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
 
     
   
 

สอนเต้นฮิปฮอปเป็นกิจกรรมศิลปะบำบัด ให้แก่เยาวชนในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ในสถานฝึกอบรมเขต 7 เชียงใหม่

 
     
   
 

สอนฮิปฮอปให้เยาวชนสตรีกาพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรค เอดส์
ในโรงเรียนเฉลิม พระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน

 
     
   
 

บริจาคน้ำดื่มให้ นักบวชอาพาธและผู้ป่วยอนาถา ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 
     
   
   
   
 

กิจกรรมร่วมกับชุมชน ภาครัฐ และเอกชน มาทุกปีอย่างต่อเนื่อง

 
     
   
 

สนับสนุนการแสดง ในงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่

 
     
   
 

สนับสนุนงานแสดง บมจ.การบินไทย

 
     
   
 

ร่วมช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม

 
     
   
 

ร่วมแสดงงานครบรอบของหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

 
     
   
 

การแสดงในงานโครงการความร่วมมือ การสอนภาษาต่างประเทศ

 
     
   
 

คณะครูและนักเรียนไปร่วมแสดงในงานวันรพี ในวันที่ 7 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี

 
     
   
 

คณะครูและนักเรียนไปร่วมแสดงในงานวันตำรวจ
ณ สนามกีฬาสมโภช 700ปี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนมีนาคม 2554