โจนัส แจน เด๊ปท์
             ครูเล่นเปียโนชาวเบลเยี่ยม จบการศึกษาปริญญาตรีด้านดนตรีขั้นสูง ได้รับรางวัลศิลปินจาก ประเทศเบลเยี่ยมและได้รับรางวัลครูดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนในเดือนมกราคม ปี 2560