อัจฉราพร  วงศ์พจนวัฒน์  (ครูหลิน)
             จบการศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพฯ สาขา นาฏศิลป์สากล (บัลเล่ต์) และปริญญาตรีจากสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา สาขานาฏศิลป์ สากล เคยทำงานที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการเพชรเกษม และ โรงเรียนดนตรีสยามกลการท่าพระ ประสพการณ์ดุงานในยุโรปเหนือ สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และเดนมาร์ก มีประสบการณ์การสอนมา กว่า 15 ปี