>
                 
       
 
 
 
 

             ทางโรงเรียนฯมีการส่งเสริมบุคคลากรโดยยึดถือคำกล่าวที่ว่า ตลอดชีวิตคือการเรียนรู้ พัฒนาควบคู่คุณธรรม เริ่มจากผู้บริหารโรงเรียนฯเป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนาการทำงานของตนเอง และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และยังส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมในจิตใจ มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ และการบริการที่ประทับใจ

             ทางโรงเรียนได้จัดให้บุคลากรมีโอกาสได้ไปดูงานสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้จากการดูงานมาปรับใช้ และพัฒนา เทคนิคในการเรียน การสอน ตลอดจนถ่ายทอดให้แก่นักเรียนอันเป็นวัตถุประสงค์หลักของทางโรงเรียนฯ

 

 
 
การศึกษาดูงาน
 

ไปเข้าชั้นเรียนและไปแข่งเต้นที่การแข่งขันยูธอเมริกากรังด์ปรีซ์, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา 2557

 
 

นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา 2557

 

นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา 2557

     
 

ดูการสอนที่โรงเรียนจอฟฟรีย์บัลเล่ต์,
นิวยอร์ก 2542

 

ลูกศิษย์ได้เข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขัน
ยูธอเมริกากรังปรีซ์, ซานฟรานซิสโก
และ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 2557

     
 

ลูกศิษย์ได้เข้าชั้นเรียนที่ยูธอเมริกากรังปรีซ์,
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 2552

 

ส่งบุคลากร ไปดูงานการแข่งเต้น
ยูธอเมริกาแกรนด์ รอบรองชนะเลิศ
ซานฟรานซิสโก, สหรัฐอเมริกา 2557

     
 

ลูกศิษย์เข้าเรียนบัลเล่ต์
กับคณะเลอเชินบัลเล่ต์เดอฟรองซ์
จากฝรั่งเศส ที่ กรุงเทพฯ, 2556

 

Taken ballet class with Le Jeune
Ballet de France, 2556

     
 

ลูกศิษย์เข้าเรียนบัลเล่ต์
กับคณะปารีสโอเปร่าเฮ้าส์
จาก ฝรั่งเศส ที่ กรุงเทพฯ, 2556

 

เข้าอบรมหลักสูตรครูกับ
Australian Teachers of Dancing,
ซิดนีย์, ออสเตรเลีย, 2552

     
 

ดูการสอนบัลเล่ต์ที่
สถาบันรอยัล อคาเดมี่ ออฟ ด๊านซ์
ลอนดอน, อังกฤษ 2554

 

The Royal Academy of Dance,
ลอนดอน, อังกฤษ 2554

     
 

เยี่ยม รร.บัลเล่ต์ที่ กรุงมะนิลา,
ฟิลิปปินส์, 2555

 

ยินดีกับลูกศิษย์รับเชิญแสดงเป็นตัวเอก
กับคณะบัลเล่ต์มะนิลา
กรุงมะนิลา, ฟิลิปปินส์, 2555

     
 

กรุงมะนิลา, ฟิลิปปินส์, 2555

 

พบปะครูสอนบัลเล่ต์ที่ กรุงมะนิลา,
ฟิลิปปินส์, 2555

     

จัดอบรมและส่งบุคลากร ร่วมอบรมครูสอนเต้นหลักสูตร
สถาบันออสเตรเลียนทีชเช่อร์ออฟด๊านซิ่ง จากออสเตรเลีย ที่ กรุงเทพมหานคร

     

จัดอบรมและส่งบุคลากร ร่วมอบรมครูสอนเต้นหลักสูตร สถาบันออสเตรเลียนทีชเช่อร์ออฟด๊านซิ่ง
จากออสเตรเลีย ที่ กรุงเทพมหานคร ณ ชั้น 29 ตึก จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ กรุงเทพมหานคร

     

จัดอบรมและส่งบุคลากร ร่วมอบรมครูสอนเต้นหลักสูตร สถาบันออสเตรเลียนทีชเช่อร์ออฟด๊านซิ่ง
จากออสเตรเลีย ที่ กรุงเทพมหานคร

     
 

จัดอบรมและส่งบุคลากร ร่วมอบรมครูสอนเต้นหลักสูตร
สถาบันออสเตรเลียนทีชเช่อร์ออฟด๊านซิ่ง
จากออสเตรเลีย ที่ กรุงเทพมหานคร

 

จัดอบรมและส่งบุคลากร ร่วมอบรมครูสอนเต้นหลักสูตร
สถาบันออสเตรเลียนทีชเช่อร์ออฟด๊านซิ่ง จากออสเตรเลีย
ณ สถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์, เชียงใหม่

     
 

ดูงานที่ สิงคโปร์ด๊านซ์เธียเต้อร์และ
ดูการแสดงที่โรงละคร สิงคโปร์ แดนซ์ เธียเตอร์

 

ลูกศิษย์ผ่านการคัดเลือกที่สิงคโปร์ ได้เป็น 1 ใน 2 คน
เพื่อไปเรียนบัลเล่ต์หลักสูตรภาคฤดูร้อนที่
โรงเรียนรอยัลบัลเล่ต์สคูล ที่ริชมอนด์พาร์ค อังกฤษ

     
 

ดูงานสิงคโปร์

 

การสอบแจ๊สหลักสูตรสถาบัน
คอมมอนเวลท์ โซไซต้ ออฟ ทีชเช่อร์ ออฟ ด๊านซิ่ง
ออสเตรเลีย, ณ สถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์ เชียงใหม่

     

การสอบแจ๊สหลักสูตรสถาบันคอมมอนเวลท์ โซไซต้ ออฟ ทีชเช่อร์ ออฟ ด๊านซิ่ง ออสเตรเลีย,, กรุงเทพมหานคร

     
 

การอบรมเต้้นหลักสูตร
สถาบันคอมมอนเวลท์ โซไซต้ ออฟ ทีชเช่อร์ ออฟ ด๊านซิ่ง
ออสเตรเลีย, กรุงเทพมหานคร

 

การอบรมเต้นหลักสูตรคอนเทมโพรารี้่กับ
สถาบันคอมมอนเวลท์ โซไซต้ ออฟ ทีชเช่อร์ ออฟ ด๊านซิ่ง
ออสเตรเลีย, กรุงเทพมหานคร

     
 

การอบรมเต้นหลักสูตรสถาบัน
คอมมอนเวลท์ โซไซตี้ ออฟ ทีชเช่อร์ ออฟ ด๊านซิ่ง
ออสเตรเลีย, กรุงเทพมหานคร

 

การอบรมเต้นหลักสูตรสถาบัน
คอมมอนเวลท์ โซไซต้ ออฟ ทีชเช่อร์ ออฟ ด๊านซิ่ง
ออสเตรเลีย, กรุงเทพมหานคร

     
 

ร่วมชมการแสดงบัลเล่ต์
ณ มหกรรมการแสดงนานาชาติ ดนตรีและการเต้น
จากทั่วโลก ซึ่งจัดทุกปี, กรุงเทพมหานคร

 

กรุงเทพมหานคร

     
 

หลักสูตรเต้นโดยวิทยากรรับเชิญ
ณ สถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์

 

หลักสูตรเต้นโดยวิทยากรรับเชิญ
ณ สถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์