>
  โรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล  
CHIANGMAI BALLET ACADEMY 
 
  สถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์   School for International Arts  
  THAI       ENGLISH